Co Diovane Comp 56 X 80mg/12,5mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Gebruik

Volwassenen

  • Aanbevolen dosis: 1 tablet /dag
  • Het maximale effect wordt na 2 tot 4 weken bereikt

Toedieningswijze

  • De tablet met of zonder voedsel innemen en inslikken met vloeistof
Indicatie

Essentiële hypertensie

Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen, andere sulfonamide-afgeleide geneesmiddelen of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Tweede en derde trimester van de zwangerschap .• Ernstige leverfunctiestoornis, biliaire cirrose en cholestase.• Ernstige nierfunctiestoornis, (creatinineklaring <30 ml/min), anurie.• Refractaire hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypercalciëmie, en symptomatische hyperurikemie.• Het gelijktijdig gebruik van Co-Diovane met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR <60 ml/min/1,73m2) .

Details
CNK1415397
FabrikantenNovartis
Breedte48 mm
Lengte109 mm
Diepte43 mm
Verpakkingshoeveelheid56
Bijsluiter