Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Spoele
Spoele 6
9160 Lokeren

Hoofdapotheker: Alexia Vanderstichele Dierick

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0422.384.421

Machtigingsnummer APB: 461407

Telefoonnummer: 09 348 74 51

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.